proofreading editing

Revisie / Proeflezen

Zodra de tekst is vertaald, begint de fase van het reviseren. Reviseren betekent het intensief controleren van de inhoud, de zinsconstructie, de taalstijl en de grammatica. Met andere woorden, bij het reviseren wordt het eigenlijke vertaalwerk in detail herzien, een fase die vooral gericht is op de terminologie en minder op de vorm. 

Bij het proeflezen daarentegen worden fouten aan de oppervlakte gecorrigeerd, d.w.z. fouten die betrekking hebben op grammatica, spelling, interpunctie enz. Proeflezen is de laatste fase van de revisieprocedure en kan pas beginnen als de hoofdrevisie afgewerkt is. Het resultaat is een kwaliteitsvertaling zowel naar inhoud als naar context. Vertrouw op The Earth Hub voor een duidelijke, beknopte en foutloze tekst.