transcription

Transcriptie

Onder transcriptie wordt verstaan het omzetten van audio- of video-opnames naar geschreven tekst. Transcriptie is vaak nodig voor professionele, juridische of medische doeleinden.

De mate van interpretatie verschilt naargelang van de materie die getranscribeerd wordt. Soms is een exacte woord-voor-woord transcriptie (letterlijke versie) vereist, soms moet de transcriberende vertaler grammaticale fouten verbeteren of een fragment omschrijven (een “gekuiste” versie geven). De woord-voor-woord transcriptie omvat letterlijk alle zinnen en uitdrukkingen. Een gekuiste versie daarentegen  peilt naar de kern van het gesprek, geeft heel precies de details weer en filtreert alle fouten, stopwoorden en minder gangbare uitdrukkingen die in de spreektaal voorkomen.   

De tweetalige medewerkers en typisten van The Earth Hub staan paraat voor zelfs de meest vertrouwelijke transcripties. Ons team transcribeert en vertaalt opnames in alle mogelijke talen.