web site translation locslization

Vertaling / Lokalisatie van websites

Het lokaliseren van een website is de procedure waarbij de website zodanig wordt aangepast dat hij geschikt wordt voor een wereldwijd publiek. Het lokaliseren van een website is een belangrijke zakelijke beslissing die grote impact heeft op het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen in specifieke markten. Een goed gelokaliseerde website is essentieel omdat die website niet alleen het imago van uw bedrijf vormt zoals dat in het buitenland wordt ervaren, maar tevens direct en interactief werkt met de gebruikers en bovendien het profiel en het karakter van uw bedrijf weerspiegelt. Een geslaagde lokalisatie omvat veel meer dan het louter vertalen van de websitetekst. Opdat uw site optimaal is voor de gewenste doelgroep, moeten er wellicht afbeeldingen vervangen worden, grafische voorstellingen aangepast, formulieren gewijzigd, kleurencombinaties herzien, en zelfs de inhoud dient onder de loep te worden genomen.

De vertaal- en lokalisatiediensten van The Earth Hub bieden gepersonaliseerde oplossingen die u bij deze procedure begeleiden op de meest efficiënte en voordelige manier.