interpreting

Tolkwerk

Vertalen en tolken zijn twee nauw verwante taaldisciplines die toch van elkaar verschillen.

Tolkwerk is essentieel geworden in onze huidige communicatie. Dankzij het tolkwerk kan de professional, de zakenman of de spreker zijn toehoorders toespreken in hun eigen taal, zodat hij beter begrepen wordt. Het tolken gebeurt simultaan of consecutief. Bij simultaan tolken dragen de luisteraars een koptelefoon terwijl de tolk het bericht van de spreker omzet in de doeltaal, op het eigenlijke moment van de toespraak. Consecutief tolken daarentegen is veeleer geschikt voor een kleinere groep luisteraars. Bij consecutief tolken wacht de tolk tot de spreker zijn zin heeft afgemaakt om vervolgens de boodschap om te zetten in de doeltaal.

Een tolk moet in staat zijn om in beide richtingen tegelijk te vertalen, zonder gebruik te maken van woordenboeken of andere hulpmiddelen. De tolk moet zich goed kunnen uitdrukken in het openbaar en over de intellectuele vaardigheid beschikken om idiomen, veelgebruikte uitdrukkingen in de spreektaal en andere specifieke culturele referenties onmiddellijk om te zetten in fragmenten die voor de doelgroep goed te begrijpen zijn.

The Earth Hub levert kwalitatieve tolkdiensten die aan alle voormelde criteria voldoen. Garantie verzekerd!