professional translation

Professioneel vertalen

Het concept “vertalen” krijgt een totaal andere betekenis naargelang van de gebruikssfeer. “Vertalen” kan geassocieerd worden met de zakenwereld ofwel met de literatuur of kan betrekking hebben op een simpele vraag zoals “Wat is de betekenis van dit woord in een andere taal?”. Ongeacht de betekenis van “vertalen” in enige gebruikssfeer, de essentie is dat het geen afzonderlijke en alleenstaande stap is die wordt gezet, maar wel een procedure waarin aparte werelden en culturen overbrugd worden, en het vertalen een belangrijke rol gaat spelen in het uitwisselen van informatie en ideeën wereldwijd. Voor de optimalisering van dit proces is een duidelijk geplande strategie vereist die goed opgeleide en ervaren professionals inzet en efficiënt gebruik maakt van de automatisering op basis van moderne apparatuur, technologie en aanverwante methoden.

De professionele vertalingen van The Earth Hub zijn het resultaat van een combinatie van enerzijds jarenlange ervaring in de sector en anderzijds de selectie van de meest competente vertalers, die voldoen aan de criteria die kenmerkend zijn voor moedertaalsprekers en bovendien erkend en gespecialiseerd zijn in hun vakgebied. Onze vertaalpartners werken volgens de strengste normen van vertrouwelijkheid en met grote vaardigheid, zorg, gezond verstand en efficiëntie.