subtitling

Ondertiteling

Ondertiteling is een soort audiovisuele vertaling die zijn eigen voorschriften, regels en criteria heeft. Er worden namelijk beperkingen opgelegd qua tijd en ruimte, die een directe invloed hebben op het resultaat. Zo wordt de beschikbare ruimte voor de vertaling beperkt tot een ondertitel van 2 lijnen die gewoonlijk gecentreerd onderaan het scherm worden geplaatst. Elke regel mag uit niet meer dan 35 tekens bestaan en de ondertitel van 2 lijnen telt maximaal 70 tekens.

Het vertalen van ondertitels gaat dus veel verder dan het louter woord-voor-woord vertalen van een filmscript of een documentaire en het plaatsen van die tekst onderaan het scherm. De vertaler moet de inhoud in zijn geheel goed begrijpen, de betekenis en de context van de oorspronkelijke versie vrijwaren en vervolgens alles omzetten naar een andere taal. 

The Earth Hub werkt samen met zeer goed opgeleide taalkundigen die stuk voor stuk een expert zijn in hun materie en zeer goed geïnformeerd zijn met betrekking tot de onderwerpen en de soorten programma’s die ze ondertitelen. Onze linguïsten spreken niet enkel de officiële taal, maar kennen ook lokale dialecten, cultureel relevante idiomen en de volkstaal van de betrokken landen. Met ervaring en mogelijkheden in de meest verbreide talen, kan The Earth Hub er daadwerkelijk voor zorgen dat de tekst een wereldwijd publiek bereikt.