interpreting

Sözlü Tercüme

Çeviri ve sözlü tercüme, yakından ilişkili olmasına karşın birbirinden farklı dil alanlarıdır.

Sözlü tercüme günümüz iletişiminde vazgeçilmezdir. Profesyoneller, iş adamları ve konuşmacılara kendi dillerini konuşmayan bir izleyici kitlesine hitap etme fırsatı verir. Sözlü tercüme eşzamanlı (simültane) veya ardıl olabilir. Eşzamanlı tercümede tercüman, konuşmacı konuşmasına devam ederken eşzamanlı olarak mesajını hedef dile tercüme eder ve katılımcılar kulaklık yardımıyla konuşmayı kendi dillerinde takip ederler. Ardıl tercüme, küçük bir dinleyici grubunu ilgilendiren durumlar için kullanılabilir. Bu tercüme türünde tercüman, konuşmacının cümlesini bitirmesini bekler ve daha sonra konuşanın mesajını hedef dile tercüme eder.

Sözlü tercüme yapan tercümanlar sözlükler veya başka kaynaklar kullanmadan anında her iki yönde de çeviri yapabilmelidir. Hedef kitlenin anlayacağı deyimleri, yaygın konuşulan ifadeleri ve diğer özel kültürel referansları anında tercüme edebilmek için tercümanların, topluluk önünde mükemmel seviyede konuşma becerisine, entelektüel bilgi birikimine ve tercüme yapılan konuda yeterli hakimiyete sahip olmaları şarttır.

The Earth Hub yukarıda belirtilen tüm kriterleri karşılayan yüksek kalitede sözlü tercüme hizmetleri sunmaktadır.