proofreading editing

Redaksiyon (Düzelti) / Derleme

Bir doküman tercüme edildikten sonra derleme aşaması başlar. Derleme, içerik, yapı, biçim ve gramer açısından iyileştirme anlamını taşır. Diğer bir deyişle, derleme, bir metnin ayrıntılı şekilde incelemesini içerir. Bu süreç, şekilden ziyade terminoloji üzerine yoğunlaşmaktadır.

Diğer taraftan redaksiyon, dil, yazım, noktalama işaretleri ve diğer dil hataları gibi yazılı yüzey hatalarını düzeltme safhasıdır. Derleme sürecinin son aşaması olup, tüm derleme değişiklikleri tamamlandıktan sonra redaksiyona başlanmalıdır. Sonuç hem şekil hem de içerik yönünden yüksek kaliteli bir çeviridir.

Mesajınızın net, anlamlı ve hatasız olması için The Earth Hub'a güvenin.