transcription

Transkripsiyon (Çeviri Yazı)

Transkripsiyon genellikle bir ses veya video formatından yazılı belge formatına veri dönüştürülmesidir. Transkripsiyon hizmetleri çoğunlukla ticari, hukuki veya tıbbi amaçlar için sağlanmaktadır.

Kaydedilen materyale bağlı olarak, farklı sözlü tercüme seviyeleri gereklilik arz etmektedir. Transkripsiyon bazen harfiyen (birebir-verbatim) yapılmalı, diğer zamanlarda ise transkript uzmanları yalnızca dil bilgisi hatalarını temizlemeli ya da veriyi başka sözcükler kullanarak açıklamadırlar (biçimlendirilmiş transkripsiyon). Birebir transkriptler kelimenin tam anlamıyla her deyimi ve ifadeyi içermektedir. Diğer taraftan biçimlendirilmiş transkripsiyon, sohbetin özüne ağırlık vermekte, ayrıntıları doğru bir şekilde aktarmakta ve konuşurken ortaya çıkan tüm hataları ve duraklamaları veya konu ile ilgisi olmayan kısımları çıkarmaktadır.

The Earth Hub'ın transkript uzmanları sizlere en güvenilir transkripsiyon hizmetlerini sunmaktadır. Ekibimiz, kayıtlarınızı dilediğiniz herhangi bir dilde yazıya dökecek ve tercüme edecektir.